3.12. HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN KHOA

Địa chỉ: Xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất khác

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Vỏ lãi, xuồng, chẹt

Last updated