7.1. CÔNG TY TNHH CA CAO NAM TRƯỜNG SƠN

Địa chỉ: Địa chỉ: 107 Tân Tiến, xã Ea Na, huyện Kroong Ana, tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Sản phẩm từ macca

Last updated