4.10. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIA BẢO

Địa chỉ: Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Hạt điều vỏ lụa rang muối

Last updated