3.8. CÔNG TY TNHH KINH DOANH NƯỚC MẮM THANH QUỐC

Địa chỉ: Phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến thủy sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Nước mắm

Last updated