(1629) Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: Các sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ

Quý khách có thể tham khảo các thương hiệu sau:

1. HKD cơ sở Tường Vy

page1.8. HKD CƠ SỞ TƯỜNG VY

2. Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Phú Khánh

page16.29. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHÚ KHÁNH

3. Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vượng

page9.3. HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN VƯỢNG

4. HTX gỗ mỹ nghệ Anh Sơn

page4.1. HTX GỖ MỸ NGHỆ ANH SƠN

6. Cơ sở nón lá Anh Thơ

page8.33. CƠ SỞ NÓN LÁ ANH THƠ

7. Công ty cổ phần Mây Việt

page8.31. CÔNG TY CỔ PHẦN MÂY VIỆT

8. Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoa Sơn

page8.23. CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ HOA SƠN

9. Công ty TNHH sản xuất thủ công mỹ nghệ Chiến Thắng

page8.32. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CHIẾN THẮNG

10. Công ty TNHH Đức Phong

page2.5. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC PHONG

11. HTX mây tre đan nón lá Thu Hương

page8.12. HTX MÂY TRE ĐAN NÓN LÁ THU HƯƠNG

12. Xưởng thủ công mỹ nghệ Hoàng Minh

page8.22. XƯỞNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOÀNG MINH

13. Cơ sở thớt gỗ Thanh Điền An Thạnh

page5.4. CƠ SỞ THỚT GỖ THANH ĐIỀN AN THẠNH

14. Công ty Cổ phần An Hồng

page1.2. CÔNG TY CỔ PHẦN AN HỒNG

15. Công ty cổ phần SX&TM Ngân Hoa

page7.5. CÔNG TY CỔ PHẦN SX&TM NGÂN HOA

16. Công ty TNHH mây tre xuất khẩu Ngọc Động Hà Nam

page7.3. CÔNG TY TNHH MÂY TRE XUẤT KHẨU NGỌC ĐỘNG HÀ NAM

17. Công ty TNHH MTV Quang Ninh

page17.7. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG NINH NINH BÌNH

18. Công ty TNHH mỹ nghệ Hiền Oanh

page16.23. CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ HIỀN OANH

19. HKD đồ gỗ Mỹ Tâm

page8.8. HỘ KINH DOANH ĐỒ GỖ MỸ TÂM

20. Hộ kinh doanh Lương Xuân Nam

page4.12. HỘ KINH DOANH LƯƠNG XUÂN NAM

21. Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Tân Thọ

page9.3. HTX TCMN TÂN THỌ

22. Công ty TNHH mây tre đan XK Hiền Lương

page8.9. CÔNG TY TNHH MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU HIỀN LƯƠNG

Last updated