21.4. CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ NÚI KIA TĂNG

Địa chỉ: Thôn Khau Tràng, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các sản phẩm từ chè

Last updated