17.9. CÔNG TY TNHH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN GỐM BỒ BÁT

Địa chỉ: Thôn Bạch Liên, Xã Yên Thành, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

Last updated