16.4. CÔNG TY TNHH VINH NAM

Địa chỉ: Xã Nam Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Cơ khí chế tạo

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Tủ điện công nghiệp

Last updated