(3290) Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: trầm hương; chăn ga gối; đồ trang sức;...

Quý khách có thể tham khảo các doanh nghiệp sau:

1. Cơ sở SX và KD trầm hương Tuyết Sơn

page2.2. CƠ SỞ SX VÀ KD TRẦM HƯƠNG TUYẾT SƠN

2. Công ty TNHH thêu ren Mặt trời xanh

page17.11. CÔNG TY TNHH THÊU REN MẶT TRỜI XANH

3. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Viet Horn

page8.28. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIET HORN

4. Công ty TNHH Thảo Điền Phú Mỹ

page3.1. CÔNG TY TNHH THẢO ĐIỀN PHÚ MỸ

5. Hộ kinh doanh Miệt Thứ

page3.2. HỘ KINH DOANH MIỆT THỨ

Last updated