16.16. CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN ĐẠI YÊN

Địa chỉ: Xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Nước mắm

Last updated