21.9. HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG LÂM NGHIỆP HỢP HÒA

Địa chỉ: Thôn Đồng Phai, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông lâm sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Trà cà gai leo, Cao cà gai leo ,..

Last updated