4.13. HỘ KINH DOANH VÕ THỊ HIỀN (TIÊU SẠCH CÔ HAI)

Địa chỉ: Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Hạt tiêu, Hạt điều, Mít sấy

Last updated