20.2. CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VIỆT THÁI

Địa chỉ: Xóm Tân ấp 1, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các sản phẩm từ chè

Last updated