8.16. HỘ KINH DOANH NGÔ QUANG HẢI

Địa chỉ: Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Gốm sứ

Last updated