13.4. CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN DUNG SƠN

Địa chỉ: Số 369 đường Lê Lợi, khu Hòa Bình 1, thị trấn Đồng Mô, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Hoa hồi khô

Last updated