1.6. CÔNG TY CỔ PHẦN PALMANIA

Địa chỉ: Số 25, Võ Thị Sáu, TT Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Đường thốt nốt bột Palmania; đường thốt nốt sệt Palmania

Last updated