👉Thời gian và địa điểm

Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2023

Thời gian: Từ ngày 15/11/2023 đến 15/01/2024.

Địa điểm: https://expo2023.fairs.vn

Last updated