3.9. HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH TRÁNG MẠNH TÀI

Địa chỉ: xã Thạnh Hưng,huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Bánh tráng

Last updated