4.3. CÔNG TY TNHH MTV CÔNG PHÁT

Địa chỉ: Phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Cà phê Công

Last updated