21.2. HTX NÔNG SẢN HỮU CƠ BÌNH MINH

Địa chỉ: thôn Nhùng Dàm, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Lĩnh vực hoạt động: chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Trà

Last updated