7.4. HỢP TÁC XÃ HOÀNG TRÀ

Địa chỉ: Thôn 1 xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các sản phẩm từ chè

Last updated