20.5. HỢP TÁC XÃ TRÀ SƠN DUNG

Địa chỉ: Số nhà 107, Tổ 14, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các sản phẩm từ chè

Last updated