3.11. HỘ KINH DOANH CƠ SỞ HOÀNG MINH

Địa chỉ: Phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực hoạt động: Cơ khí

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Chân vịt 5 cánh nhôm và thau

Last updated