(1076) Sản xuất chè

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: Các loại trà

Quý khách có thể tham khảo các thương hiệu sau:

1. Công ty cổ phần chè núi Kia Tăng

2. Công ty cổ phần dược liệu Hải Hậu

3. Công ty cổ phần trà Việt Thái

4. Công ty TNHH Trà Vạn Long

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hương Trà

6. Hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp Bình Sơn

7. Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh

8. Hợp tác xã Hoàng Trà

9. HTX chè Hảo Đạt

10. HTX chè La Bằng

11. HTX chè Tân Hương

12. HTX trà Sơn Dung

Last updated