6.2. HTX NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PO MỶ

Địa chỉ: TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Sản phẩm mật ong, phở sâm

Last updated