4.16. HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NHƯ HOÀNG

Địa chỉ: Xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Hạt điều

Last updated