8.9. CÔNG TY TNHH MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU HIỀN LƯƠNG

Địa chỉ: Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các SP từ may tre đan

Last updated