7.1. HỢP TÁC XÃ DU LỊCH SINH THÁI DỆT LỤA HỒNG TIẾN NHA XÁ

Địa chỉ: Xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ thuật

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Lụa tơ tằm và các sản phẩm từ lụa

Last updated