4.4. HTX NÔNG NGHIỆP BA SẠCH HƯNG ĐẠO

Địa chỉ: Xóm Ngọc Quyến, xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Bộ sản phẩm bún khô,...

Last updated