9.2. CÔNG TY CP GỐM CHU ĐẬU

Địa chỉ: Xã Thi Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Gốm

Last updated