(32) Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

Ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo khác với các sản phẩm chú yếu như: Đồ đồng mỹ nghệ; Trầm hương; ga gối; dụng cụ y tế, nha khoa,..

page(3211) Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quanpage(3250) Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

Last updated