👉Các hoạt động chính

Hội chợ Offline:

  • Khai mạc Hội chợ triển lãm.

  • Tổ chức trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm CNNT Việt Nam tiêu biểu các cấp (địa phương, khu vực, quốc gia).

  • Tổ chức các chương trình giao lưu, quảng bá giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, gặp gỡ trao đổi, tìm kiếm cơ hội, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh.

  • Tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm.

  • Tổ chức các hoạt động: giới thiệu một số quá trình sản xuất sản phẩm; Tham quan mua sắm và thưởng thức sản phẩm,…

  • Giao thương, ký kết thỏa thuận hợp tác, liên doanh, liên kết và các hợp đồng kinh tế.

  • Tổ chức tặng bằng khen, giấy khen cho các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp cho hội chợ triển lãm.

Last updated