4.2. CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ MỴ

Địa chỉ: xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Hạt điều rang muối

Last updated