8.3. CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU

Địa chỉ: Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Cơ khí chế tạo

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Quạt công nghiệp

Last updated