2.3. CÔNG TY TNHH SXKDTH ĐÔNG Á

Địa chỉ: 144C khu phố 3, Nguyễn Văn Tư, phường 7, tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Bánh, kẹo từ dừa

Last updated