7.7. HỘ KINH DOANH LÊ THANH SƠN

Địa chỉ: Thôn Nha Xá,Xã Mộc Nam, thị xã Duy tiên, tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Lụa tơ tằm, lụa, đũi

Last updated