20.6. HỢP TÁC XÃ MIẾN VIỆT CƯỜNG

Địa chỉ: Xóm Việt Cường, xã Hoá Thượng,Huyện Đồng Hỷ,Thái Nguyên

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Miến

Last updated