(2022) Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: sơn mài,...

Quý khách có thể tham khảo các doanh nghiệp sau:

1. Cơ sở sơn mài mỹ nghệ Hồi Quyết

page8.17. CƠ SỞ SƠN MÀI MỸ NGHỆ HỒI QUYẾT

2. Cơ sở sơn mài Thanh Bình

page8.10. CƠ SỞ SƠN MÀI THANH BÌNH

Last updated