2.1. CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN NGHỆ AN

Địa chỉ: Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến thuỷ sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Nước mắm, mắm tôm, tương hạt…

Last updated