7.2. CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VÀ GIỐNG BÒ SỮA MỘC BẮC

Địa chỉ: Xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Sữa tươi chế biến

Last updated