(2592) Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: xe rùa; xe đẩy; máy trộn bê tông; tủ điện;...

Quý khách có thể tham khảo các doanh nghiệp sau:

1. Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Golden Dragon

page16.11. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GOLDEN DRAGON

2.

page8.30. CƠ SỞ ĐỒ ĐỒNG TRƯỜNG TÂM

3. Công ty CP cơ điện và xuất nhập khẩu Toàn Cầu

page8.3. CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU

4. Công ty TNHH công nghiệp Nghệ Năng

page5.3. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG

5. Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật DMK Việt Nam

page8.4. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT DMK VIỆT NAM

6. Công ty TNHH Vinh Nam

page16.4. CÔNG TY TNHH VINH NAM

7. Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến

page16.6. CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUYẾT TIẾN

8. Công ty TNHH cơ khí Hùng Thảo

page1.1. CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HÙNG THẢO

Last updated