7.10. CÔNG TY TNHH Ê ĐÊ CAFÉ

Địa chỉ: Buôn Kla, Dray Sáp, Kroong Ân, Đăk Lăk

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Ê Đê café Robusta hạt; Ê Đe café Robusta bột

Last updated