4.6. HỘ KINH DOANH NÔNG THỊ LỆ THỦY

Địa chỉ: TT Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Thạch đen

Last updated