(23) Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

Ngành Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác với các sản phẩm chú yếu như: sản phẩm từ gốm sứ; sản phẩm từ xi măng, thạch cao,...

page(2393) Sản xuất sản phẩm gốm sứ khácpage(2395) Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch caopage(2396) Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

Last updated