21.5. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG TRÀ

Địa chỉ: Thôn Lập Thành, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn,Tuyên Quang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các sản phẩm từ chè

Last updated