1.2. CÔNG TY TNHH NẤM DƯỢC LIỆU ADENCO

Địa chỉ: Xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa

Last updated