(2220) Sản xuất sản phẩm từ plastic

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: tấm ốp tường, ốp sàn bằng nhựa

Quý khách có thể tham khảo các doanh nghiệp sau:

1. Công ty THHH Nội thất Japan Bình Minh

page16.26. CÔNG TY THHH NỘI THẤT JAPAN BÌNH MINH

2. Công ty TNHH Shonan Việt Nam

page8.34. CÔNG TY TNHH SHONAN VIỆT NAM

Last updated