(2023) Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: hoá mỹ phẩm,...

Quý khách có thể tham khảo các doanh nghiệp sau:

1. Công ty CP truyền thông y học cổ truyền Việt Nam

page3.1 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

2. HTX nông nghiệp công nghệ cao Việt Bắc

page21.3. HTX NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT BẮC

3. HTX Sinh Dược

page17.5. HỢP TÁC XÃ SINH DƯỢC

Last updated