16.2. CÔNG TY TNHH MTV MINH DƯƠNG

Địa chỉ: CCN An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Ngô, khoai sấy các loại

Last updated