(1430) Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: Sản phẩm thêu tay, thêu ren

Quý khách có thể tham khảo các thương hiệu sau:

1. Công ty TNHH thêu Minh Trang

page17.10. CÔNG TY TNHH THÊU MINH TRANG

2. Cơ sở thêu Lâm Luyện

page8.26. CƠ SỞ THÊU LÂM LUYỆN

3. Cơ sở thêu Nguyễn Văn Hạnh

page8.25. CƠ SỞ THÊU NGUYỄN VĂN HẠNH

4. Cơ sở thêu tay truyền thống Đỗ Văn Sơn

page8.19. CƠ SỞ THÊU TAY TRUYỀN THỐNG ĐỖ VĂN SƠN

5. Cơ sở tranh thêu tay nghệ thuật Xuân Nguyên

page8.11. CƠ SỞ TRANH THÊU TAY NGHỆ THUẬT XUÂN NGUYÊN

Last updated